ZADZWOŃ 512 511 317

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

By Angela Świercz — In Blog — 1 października 2018

01

Paź
2018

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która ma na celu usunięcie przeszkód dla inwestycji w zieloną energię i pomoc w osiągnięciu celu Unii Europejskiej, doczekała się nowelizacji. 29 czerwca 2018 roku podpisał ją Prezydent Andrzej Duda. 

Ze względu na obietnice utrzymania polskiego przemysłu węglowego, w 2016 roku PiS zakazał budowy nowych farm wiatrowych w pobliżu mieszkań. Rząd nałożył również na inwestorów nowe podatki, które powodowały ich straty. Dodatkowo Komisja Unii Europejskiej skrytykowała Polski rząd, za to że nie robi nic, aby osiągnąć założony cel, jakim jest uzyskanie 15% całkowitej energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

W ramach planu złagodzenia nieustannych napięć z UE, a także w świetle spadającej produkcji węgla o wysokiej zawartości zanieczyszczeń, w tym roku Polska zmieniła kierunek na ekologiczną energię.

Jakie zmiany wprowadzono w kluczowej dla rynku energii odnawialnej ustawie?

Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, którą pierwotnie podpisał Bronisław Komorowski w lutym 2015 roku. Dwukrotnie zmieniana, weszła w życie w lipcu 2016 roku. Wówczas zielone certyfikaty zastąpiono tzw. systemem aukcyjnym. System aukcyjny polegał na tym, iż to rząd, za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki decydował, ile energii odnawialnej zostanie wyprodukowane. Przedsiębiorcy, którzy podczas aukcji organizowanych przez URE, zaoferowali najniższą stawkę za produkcję energii odnawialnej otrzymywali wsparcie. Polegało ono na gwarancji ceny jego energii na okres 15 lat. Przegrana natomiast, oznaczała wstrzymanie inwestycji na rok i nieobecność na rynku. Niejasna regulacja systemu aukcyjnego z innymi formami pomocy społecznej (takimi jak dotacje), zakwestionowała komisja europejska, jako, że narusza unijne zasady dotyczące uczciwej konkurencji.

Nowe koszyki

Nowelizacja z czerwca 2018 roku zmodyfikowała system aukcyjny i w efekcie odblokowała go. Urząd Regulacji Energetyki jest zobowiązany do zorganizowania i uruchomienia corocznych rund aukcyjnych poczynając od października 2018 roku. Mają one na celu, wprowadzić do systemu nowych źródeł energii odnawialnych zwanych “koszykami”.

Nowe koszyki obejmują:

  • Koszyk I –  1) instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz uzyskany ze składowisk;

2) instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz uzyskany z oczyszczalni ścieków;

3) instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz, inne niż wymienione w punktach 1 i 2 powyżej;

4) wyłącznie dedykowane instalacje do spalania biomasy lub systemy hybrydowe;

5) tylko instalacje wykorzystujące biomasę, biogaz, biogaz lub biogaz rolniczy spalane w specjalnie do tego celu spalanym paliwie wielopaliwowym;

6) przeznaczone wyłącznie do instalacji spalania biomasy lub systemów hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji.

  • Koszyk II – 1) instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wodną do wytwarzania energii elektrycznej i

2) instalacje wykorzystujące wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej

3) instalacje wykorzystujące wyłącznie przybrzeżną energię wiatrową.

  • Koszyk III – Instalacje biogazu rolniczego
  • Koszyk IV – 1) wiatr przybrzeżny

2) instalacje fotowoltaiczne

  • Koszyk V – Instalacje hybrydowe
Wyrównanie szans

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, i wprowadzenie koszyków, zwiększy konkurencyjność składanych ofert na aukcje. Inwestorzy OZN, którzy zostaną wybrani drogą aukcji, będą mieć przez 15 lat zapewnioną stałą cenę sprzedaży niewykorzystanej energii, od uruchomienia jej wytwarzania. Wynosi ona 90% dla danego typu koszyka i ma być co roku powiększana o poziom inflacji. Dodatkowo w zaplanowanych aukcjach to inwestorzy poszczególnych koszyków, będą mogli zgłaszać maksymalne ceny, a nie URE, tak jak to było w poprzednich latach. Przyczyni się to się do instalacji OZN o niewielkich mocach, które wcześniej nie miały szans konkurować.

Aktualizacja ustawy OZN oznacza również, że zapłacony podatek od nieruchomości farm wiatrowych, nie będzie już obowiązywał dla całej turbiny. Ma to na celu zmniejszenie kosztów inwestorów. Zamiast tego, podatek zostanie nałożony na wieżę i fundamenty. Ponadto, pozwolenia na budowę dla turbin wiatrowych, przyznanych przed zmianami przepisów w 2016 r., zostaną przedłużone do 2021 r. co umożliwi to inwestorom uczestnictwo w aukcjach.

Jak podaje Ministerstwo, na nowelizacji ustawy, najbardziej skorzystają inwestorzy, planujący budowę farm wiatrowych o mocy ponad 1 MW. Tegoroczne aukcje w znacznym stopniu, mają przyczynić się do rozwoju elektrowni fotowoltaicznych do 1 MW. Skutkować ma to budową elektrowni PV o łącznej mocy 750 MW.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, oraz jego nowelizacja mają znacznie przyczynić się nie tylko do ograniczenia kosztów inwestorów. Pomogą również, dostosować się do wymogów uregulowanych przez prawa UE. Poprawki stanowią znaczący krok naprzód, i zapewniają zrównoważony rozwój OZN w Polsce. Ministerstwo energii zapewnia jednak, że w trakcie opracowywania, jest już kolejna nowelizacja. Ma ona jeszcze bardziej usprawniać inwestycję w zieloną energię.