Blog

Niższy VAT na panele fotowoltaiczne

11 Września 2019 roku przegłosowano w Sejmie zmianę w ustawie, która przewiduje niższy VAT na panele fotowoltaiczne montowane na gruncie lub budynkach gospodarczych. 

 

Niższy VAT na panele fotowoltaiczne

Do tej pory niższy VAT (8 procent)  obejmował jedynie instalacje montowane na dachach domów. Prosumenci inwestujący w fotowoltaikę na gruncie lub budynkach gospodarczych, musieli liczyć się z wyższym kosztem ze względu na 23% VAT. Przegłosowana poprawka nowelizacji ustawy przewiduje zrównanie VAT instalacji na gruncie lub budynkach gospodarczych, która obowiązuje na dachach domów jednorodzinnych (8 procent). 

 

Pierwszy zamysł zrównania owych stawek pojawił się już w zeszłym roku. Wówczas jednak nie spotkał się on z aprobatą w Sejmie. Dziś są realne szanse, że na przełomie października/listopada panele słoneczne, które nie są montowane na dachu domu jednorodzinnego, ale dostarczają mu energię, również będą objęte przez niższy VAT (8 procent). Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Prawa Ochrony Środowiska dotyczy zmiany definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, która brzmi: 

„budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.”.

 

Niższy VAT to niewątpliwie dobra wiadomość dla osób, które chciały zainwestować w instalację fotowoltaiczną, ale zrezygnowały ze względu wyższy koszt inwestycyjny związany z koniecznością montażu na gruncie lub budynku gospodarczym. 

 

Interesuje Cię instalacja fotowoltaiczna? Chciałbyś dowiedzieć się, jakie panele i komponenty będą najbardziej odpowiednie dla Twojej nieruchomości, oraz uzyskać wycenę?  Umów się z naszym specjalistą na darmowy audyt.