ZADZWOŃ 512 511 317

Projekt Czyste Powietrze – jak uzyskać dofinansowanie?

By Angela Świercz — In Blog — 8 października 2018

08

Paź
2018

Temat smogu jest coraz częściej poruszany w polskiej polityce. Nic dziwnego, bowiem poziom zanieczyszczeń o najwyższym stężeniu w Europie Środkowo Wschodniej pochodzi z naszego kraju. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie pozostawia wątpliwości: na 50 miast o najwyższym stężeniu PM2,5 w UE, aż 33 jest z Polski.

Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska, głównym źródłem powstawania smogu (52%) są domy jednorodzinne. Wynikiem tego mają być przede wszystkim instalacje grzewcze: kotły, piece oraz kominki na węgiel i drzewo.

W odpowiedzi na przedstawione problemy, we wrześniu 2018 roku ruszył projekt Czyste Powietrze. Polega on, na możliwości skorzystania z dofinansowania bądź pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz nowych źródeł ciepła. Projekt Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029, a całkowity budżet wynosi 103 mld. zł. Od 19 września b.r. można składać wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sprawdź na co i jak uzyskać wsparcie finansowe.

Na co można ubiegać się o wsparcie?

Jak wskazuje Ministerstwo środowiska, w ramach projektu osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych, bądź które posiadają pozwolenie na budowę, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na:

 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • Docieplenie
 • Fotowoltaikę
 • Piec gazowy
 • Piec olejowy
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Piec na Biomasę
 • Piec na ekogroszek
 • Kolektory słoneczne
 • Pompy ciepła
Projekt Czyste Powietrze -rodzaje wsparcia

Projekt Czyste Powietrze, przewiduje dwa rodzaje wsparcia finansowego – dotację oraz pożyczkę. Plany rządu zakładają, że ze wsparcia skorzysta ok. 3 milionów gospodarstw, przy czym na dofinansowanie przeznacza 63,3 mld zł natomiast na pożyczki 39,7 mld zł.

O dotację bądź pożyczkę, można się ubiegać na ogrzewanie oraz termomodernizację, natomiast na produkcję prądu oraz podgrzewanie wody można skorzystać jedynie z pożyczki. W przypadku OZE, takich jak fotowoltaika, minimalnie oprocentowana pożyczka, jest opłacalna, ponieważ zamontowany system, spłaca się ze zmniejszonego rachunku za prąd.

Maksymalny koszt kwalifikacyjny wsparcia ustalono na kwotę 53 tysięcy zł. O pożyczkę (na max. 15 lat) można się ubiegać do wartości 100% inwestycji (jeżeli nie przekracza 53 tys. – przekroczoną kwotę beneficjent musi pokryć z własnych źródeł), natomiast dotację od 30 do 90 procent kosztów kwalifikacyjnych. Osoby, które otrzymają częściowe wsparcie w formie dotacji, mogą dodatkowo złożyć wniosek o pożyczkę uzupełniającą do 100% całości inwestycji. Wysokość dotacji uzależniona jest od miesięcznego dochodu, przypadającego na jedną osobę gospodarstwa domowego.

Wysokość dotacji w zależności od dochodu:

 •  600 zł/os – do 90% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 10%
 •  600 – 800 zł/os – do 80% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 20%
 •  801 – 1000 zł/os – do 70% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 30%
 •  1001 – 1200 zł/os – do 60% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 40%
 •  1201 – 1400 zł/os – do 50% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 50%
 •  1401 – 1600 zł/os – do 40% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 60%
 •  1600 zł/os – do 30% dotacji + możliwość udzielenia pożyczki uzupełniającej do 70%
Nabór wniosków i dokumentacja

Nabór wniosków do Projektu Czyste Powietrze rozpoczął się 19 września 2018 r. Prowadzi je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • Kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
 • Pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • Dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • Branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna – jeśli zostały wykonane,
 • Oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

 • Protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • Dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
 • Dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • Dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Zarówno dotacje, jak i pożyczki mogą być wypłacone po zrealizowaniu etapu, jaki i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane bezpośrednio na konto beneficjenta, w przypadku kiedy potwierdzi dokumentami księgowymi opłacenie inwestycji, bądź po zakupie i montażu urządzeń na rachunek bankowy wykonawcy.

Umów się na darmowy audyt z naszym specjalistą. Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w projekcie Czyste Powietrze, pomoże Ci on złożyć wniosek w przeciągu 30 dni, a rozliczenie montażu instalacji odbędzie się po otrzymaniu środków rządowych. Gwarantujemy uzyskanie dofinansowania pod rygorem zwrotu opłaty za przygotowanie wniosku.